Čo ponúkame

Súkromná základná škola UNES

image
Naša Súkromná základná škola United Nations Elementary School (UNES) so sídlom na Javorovej ulici č. 12/644 v Nitre bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR a zaradená do siete od 1.9.2014.
Sme plnoorganizovaná základná škola (so všetkými ročníkmi), zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie. Sme školou, ktorá je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
▪    moderná multikultúrna škola
▪    výchovno-vzdelávací proces  realizujeme moderne -  slovensko-anglicky
▪    uplatňujeme metodiku CLIL – so zahraničnými lektormi
▪    naši žiaci – plynulá komunikácia v anglickom a španielskom jazyku
▪    ďalšie cudzie jazyky – španielsky – možnosť získať certifikát DELE
-    anglický – Cambridge skúšky
-    čínsky

Ponúkame:

 • efektívne vyučovanie slovensko-anglické, metodika CLIL
 • anglický, španielsky a čínsky jazyk od 1. ročníka – vyučujú zahraniční lektori
 • realizácia medzinárodných a regionálnych projektov
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód vo vyučovaní
 • nadštandardne vybavené priestory
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • nízky počet žiakov v triedach
 • kvalifikovaní pedagógovia, zahraniční lektori
 • triedy vybavené IKT technikou, interaktívne tabule
 • počítačová miestnosť, prednáškové miestnosti
 • knižnica, divadielko
 • športové a pohybové štúdio, výtvarný ateliér
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko, školský areál
 • pracovné listy, učebné materiály, základné pomôcky, učebnice cudzích jazykov, odborné exkurzie, výlety, kultúra – zdarma
 • Školský klub detí (ranná aj popoludňajšia prevádzka), široká ponuka krúžkov
 • školské výlety, Škola v prírode
 • možnosť zdravého a vyváženého stravovania
 • letný tábor – anglicko-španielsko-slovenský
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.