Projekty školy

Súkromná základná škola UNES

image

DLHODOBÉ PROJEKTY

Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej práce školy je zapojenie a účasť v dlhodobých projektoch zameraných na všetky oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.
Dlhodobé projekty:
 • Metodika CLILobsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – zlepšuje komunikáciu v cudzom jazyku, žiaci sa neučia jazyk kvôli jazyku, ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali, podporuje prípravu na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti,
 • Ja a peniaze - v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia prostredníctvom neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko – poskytuje nadštandardné finančné vzdelávanie a podporuje ekonomické myslenie,
 • Erasmus+ - umožňuje učiteľom a žiakom pracovať spoločne s partnerskými školami v iných krajinách na realizácii vzdelávacích aktivít a učiť sa od hosťujúcich učiteľov a žiakov, žiaci si takto rozvíjajú medzikultúrne porozumenie a získavajú nové perspektívy na svoje vlastné štúdium,
 • Európa v školemedzinárodný projekt k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila Európska Únia,
 • Ochranárik očami detíceloslovenská  výtvarná súťaž, inšpiruje deti vyjadriť svoj pohľad na svet civilnej ochrany obyvateľstva, cieľom je propagovať civilnú ochranu spolu s prácou integrovaného záchranného systému a s tiesňovou linkou 112,
 • Šaliansky Maťko J.C. Hronskéhosúťaž v prednese slovenskej povesti, cieľom je vytvoriť priestor na rozvoj tvorivých schopností detí a pomáhať im nadviazať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského,
 • Minifutbal žiakov 1. stupňa ročník McDonald´s Cup – hlavným cieľom je podporiť mladé športové talenty a pohybovú aktivitu detí,
 • Moja prvá škola (EDULAB)metódy a formy vzdelávania vychádzajúce z najnovších svetových trendov, digitálne vzdelávanie zábavnou formou, ktoré je moderné a efektívne
 • „Viem, čo zjem“projekt, zameraný na podporu zdravého životného štýlu detí s dôrazom na správnu výživu a význam pohybových aktivít pre detský organizmus,
 • Pytagoriáda - je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
 • Majstrovstvá v šachu žiakov ZŠpostupová súťaž žiakov ZŠ v šachu
 • Hejného matematika – netradičný spôsob výuky matematiky zameraný na rozvoj logického myslenia

Ostatné podujatia:

 • Dni zdravej výživy – zameraný na podporu zdravého životného štýlu,
 • Čítam, čítaš, čítame – podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti,
 • Čítame s Osmijankom – celoslovenská čitateľská súťaž,
 • Pasovanie prvákov – vstup prvákov do školského sveta,
 • Detské dopravné ihrisko – zamerané na dopravnú výchovu a bezpečnosť cestnej premávky,
 • Európsky týždeň športu – účelom je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe,
 • Tvorivé dielne – mesiac úcty k starším,
 • Návšteva divadelného predstavenia,
 • Očová, Očová... – originálne ukážky hry na archaické nástroje so zberateľom ľudových piesní Antonom Budinským,
 • Od Kataríny do Troch kráľov – priblížiť staré zvyky a tradície, folklórne skupiny, výstava pracovných nástrojov, krojov, betlehemov a ochutnávka starých vianočných jedál,
 • Climate is changing – medzinárodná výtvarná súťaž na tému: „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež.“
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.