Školský klub detí

Súkromná základná škola UNES

image

„Nikdy nie sme toľko zaneprázdnení, ako vo svojom voľnom čase“

ŠKD ako súčasť SZŠ UNES zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a oddychovo- rekreačnú činnosť detí, v čase mimo vyučovania s celoročnou prevádzkou.

ŠKD je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 7:00 – 17:30.

Deti majú možnosť samy si vybrať  aktivity podľa ich záujmu v rôznych oblastiach – cudzie jazyky, športové, výtvarné, dramatické a ďalšie aktivity.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v jednotlivých záujmových útvaroch realizujú pedagogickí zamestnanci s určenou kvalifikáciou. Cudzie jazyky vyučujú zahraniční lektori, niektoré najmä športové činnosti zabezpečujeme externými pracovníkmi, ktorí majú potrebnú spôsobilosť, napr. kurz plávania, korčuľovanie, golf, tenis, tanec.

Dieťa je prijaté do ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do školského klubu.

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.