Vítame Vás na stránke Súkromnej základnej školy UNES

Naša Súkromná základná škola United Nations Elementary School (UNES) so sídlom na Javorovej ulici č. 12/644 v Nitre bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR a zaradená do siete od 1.9.2014.

Sme plnoorganizovaná základná škola (so všetkými ročníkmi), zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie. Sme školou, ktorá je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.

Metodika CLIL

Integruje prirodzene výuku nejazykových predmetov s výukou cudzích jazykov a žiaci tak používajú cudzí jazyk v prirodzených podmienkach.

Umelecký ateliér

Plne vybavený ataliér je pod vedením profesionálnej výtvarníčky, ktorá žiakom či už teoreticky alebo prakticky prbližuje výtvarníctvo a umenie.

Zahraniční lektori

Lektori pochádzajú výhradne zo zahraničných krajín ako sú Španielsko, Venezuela, Čína či Spojené štáty americké.

Športové aktivity

Vybavenie základnej školy je prispôsobené športovým aktivitám v areáli materskej školy najmä golfovým trenažérom a tatami podložkami.

Naše triedy

Prehlad všetkých tried si môžete pozrieť v menu: Galéria

Zoznámte sa s našimi učitelmi

Všetkých učitelov si môžete pozrieť v menu: O nás - Náš tím

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.