Logopédia

Súkromná materská škola UNES

image
V priestoroch Súkromnej materskej školy UNES poskytujeme pre Vaše deti ako službu navyše logopedickú starostlivosť.

Logopédia je výchova reči, t.j. našou úlohou je rozvíjať správnu reč u všetkých detí z formálnej, t.j. zvukovej stránky, v úzkej spojitosti s obsahovou.

V predškolskom veku je dôležité predchádzať vzniku chýb a porúch reči a v prípade vzniku ich odstraňovať špeciálno- výchovnými a logopedickými prostriedkami a metódami tak, aby sa na základe osvojenia a správnej formy jednotlivých nedostatkov reči dosiahla bezchybná výslovnosť a komunikácia.

Zdôvodňujeme spoločenskú potrebu logopedickej starostlivosti, z ktorej vyplývajú aj jej hlavné úlohy:

  • Predchádzať vzniku chýb a porúch reči
  • Prekonávať a odstraňovať prekážky správneho vývinu reči
  • Objavovať nedostatky reči u detí a ich príčiny
  • Predchádzať zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
  • Výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči

Pravidelná logopedická starostlivosť v našej Súkromnej materskej škole UNES tieto hlavné úlohy spĺňa.

image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.