Profil dieťaťa

Súkromná materská škola UNES

image

Dieťa disponuje okrem charakteristík, vymedzených v profile absolventa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách z roku 2015 navyše ďalších schopnosťami.

 • Osobitne a intenzívnejšie rozvinuté komunikačné, sociálne a personálne kompetenciea tiežobčianske kompetencie.
 • Ovláda základy jazykovej propedeutiky (jednoduchšie osvojovanie si cudzích jazykov v procese celoživotného vzdelávania)
 • Cudzojazyčné prostredie vníma ako prirodzené prostredie kultúrnej existencie
 • Ľahko prekonáva sociálne a personálne bariéry pri nadväzovaní kontaktov s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia
 • Je otvorené voči kultúrnemu prostrediu a považuje toto prostredie za prirodzené.
 • Schopnosť v primeraných situáciách konať nezávisle
 • Vybudovaná primeraná miera sebakontroly, emocionálnej stability a sebavedomia.
 • Dieťa je zvedavé, zaujíma sa o druhých a o svet okolo seba, pružne prijíma zmeny a nové výzvy prostredia.
 • Má kapacitu prijať na seba rolu školáka.

Najbližšie podujatia

Všetky podujatia si môžete pozrieť v menu: Podujatia

Birthday party JUNE
29 jún
Birthday party JUNE
 • Date: 29 jún, 2017
 • Time: 15:30 - 18:00
 • Location: Súkromná materská škola UNES
Graduation Party 2017
30 jún
Graduation Party 2017
 • Date: 30 jún, 2017
 • Time: 10:00 - 18:00
 • Location: Súkromná materská škola UNES

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 18:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.