Didaktické nastavenie programu

Súkromná materská škola UNES

image
Sledujúc najaktuálnejšie a najmodernejšie trendy predškolského vzdelávania vo svete tento program  vyjadruje odklon od vzdelávacích štandardov a snaží sa koncipovať obsah vzdelávania viac otvorene, prispôsobený potrebám lokálnej komunity, školy a jej profilácii. V tejto súvislosti sú významnou inšpiráciou vzdelávacie programy z Nového Zélandu a Škandinávskych krajín. Tieto nie sú založené na vzdelávacích štandardoch, ktoré predstavujú výkonové normy na konci materskej školy. Naopak podporujú autonómiu školy a učiteľov, vychádzajú z jedinečnosti každého dieťaťa, používajú rozvinutý systém vnútornej evaluácie v rámci školy a zdôrazňujú najmä rozvoj sociálnych a občianskych zručností detí.

Program Brána jazykov otvorená nie je koncipovaný na sledovanie výkonov detí na výstupe z predškolského vzdelávania, ale venuje sa najmä sprevádzaniu, podporovaniu a podnecovaniu učenia v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Týmto spôsobom deti v konečnom dôsledku nielenže dosahujú predpísané štandardy formulované v štandardnom platnom ŠVP, ale v mnohom ich dokonca môžu aj prekračovať. Umožňuje sa tým u detí budovať pridanú hodnotu k štandardnému vzdelávaniu.
V prípade programu Brána jazykov otvorená je touto pridanou hodnotou výrazná multikultúrna a cudzojazyčná nastavenosť absolventov spojená s omnoho širším repertoárom jazykových, komunikačných, kognitívnych, no najmä osobnostných či sociálnych kompetencií v porovnaní s existujúcim ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).

Za účelom dosiahnutia uvedených cieľov program Brána jazykov otvorená program podnecuje a vyzýva k permanentnej evaluačnej práci učiteľov a učiteliek. Ponúka špecifický druh evaluácie detí, ktorý je  súčasťou tohto programu. Jej podoba sa odvíja od najnovších trendov predškolského vzdelávania, ktoré sa uplatňujú nielen v krajinách, v ktorých bola daná evaluácia vyvinutá, ale v súčasnosti sa uplatňuje aj v ďalších krajinách s dlhou tradíciou predškolského vzdelávania.
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.