Ciele

Súkromná materská škola UNES

image
Výchovné a vzdelávacie ciele

Základným cieľom programu je pripraviť deti na vstup do kultúrne a jazykovo rôznorodého prostredia a napomôcť im k tomu, aby sa začali v takomto svete orientovať hodnotovo, prakticky i ľudsky.

Predškolské vzdelávanie podľa tohto programu dáva deťom také príležitosti, aby naplno uskutočnili svoje potenciály vo všetkých aspektoch ich rozvoja.
Osobitné ciele
  • Zlepšovať sociálny kontakt, aby sa deti zapájali do vzťahov s osobami reprezentujúcimi iné kultúry a iné jazyky
  • Uľahčiť deťom adaptáciu na rôznorodé kultúrne a jazykové vzorce
  • Osobitne podporiť vzťah dieťaťa k osvojovaniu cudzích jazykov
  • Umožniť dieťaťu učenie prostredníctvom priamej skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou
  • Podporovať vedomie o ľudských právach, zasadzovať o ich ochranu
  • Vybudovať dôverný vzťah medzi materskou školou, rodičmi, najbližšou komunitou a dostupnými reprezentantmi iných jazykových a kultúrnych skupín
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.