Naša vízia

Súkromná materská škola UNES

image

Vízia tímu súkromnej materskej školy UNES

Našou snahou je rozvíjať učebný potenciál každého dieťaťa v bezpečnom a podpornom prostredí a v spolupráci s rodinami detí.

Naše princípy, v súkromnej materskej škole UNES sú zamestnanci odhodlaní:

  • Rozvíjať kvalitné vzťahy a partnerstvá s rodičmi
  • Zameriavať sa na kvalitu a neustále zlepšovanie služieb a výkonu
  • Poskytovať vysoko kvalitné predškolské vzdelávanie a starostlivosť o detí
  • Prejavovať rovnaký prístup a spravodlivosť voči všetkým rodinám rôznych kultúr a národnosti

Naša filozofia:

Veríme, že každé dieťa je jedinečné a individuálne. Zaviazali sme sa pomôcť každému dieťaťu dosiahnuť svoj potenciál tým, že poskytujeme bezpečné  prostredie pre výučbu.

Je naším prianím, aby sa deti bavili, keď sa zapoja do hry a takisto, aby boli nadšené v  učení. Povzbudzujeme deti, aby skúmali, experimentovali, tvorili, robili si predstavy, aby ich niečo nadchlo,  riešili problémy, riskovali, aby objavovali a zažili úspech v učení.

Sme si vedomí, že rodina zohráva primárnu úlohu v živote a učení sa dieťaťa. Uvedomujeme si, že každá rodina je jedinečná a vážime si postrehy, ktoré nám rodičia môžu poskytnúť o ich dieťati. Snažíme sa spolupracovať s rodinami, aby spĺňali potreby svojho dieťaťa a podporovali rozvoj učenia.

image
image
Sme presvedčení, že deti potrebujú silné a bezpečné vzťahy so svojimi pedagógmi, aby sa im darilo rozvíjať sebadôveru a odolnosť a zažiť pocit spolupatričnosti v prostredí materskej školy.

Ako pedagógovia vychovávame každé dieťa, aby sa pýtalo otázky, dávame im príležitosť k tomu, aby začali vlastné učenie, a zapojili sa tak zámerne vo výučbe a učení.

Komunita našej súkromnej materskej školy UNES  je obohatená o rozdiely  medzi našimi rodinami. Veríme, že sa môžeme učiť jeden od druhého. Veríme, že je dôležité zvýšiť informovanosť u našich detí o kultúrnej rozmanitosti.

Snažíme sa vytvárať a udržiavať vzťahy vnútri našej miestnej komunity.

Hodnoty dôvery, rešpektu, starostlivosti, rovnosti, dokonalosti a zábavy sú dôležité pri všetkom, čo robíme v Súkromnej materskej škole UNES.

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.