Experimentálny vzdelávací program

Súkromná materská škola UNES

image
Súkromná materská škola UNES realizuje program Brána jazykov otvorená- Janua linguarum reserata (materská škola pre súčasné multikultúrne prostredie).
Tento vzdelávací program, pomenovaný podľa jedného z najznámejších diel Jána Amosa Komenského, je programom predškolského vzdelávania reagujúceho na veľmi aktuálne výzvy vzdelávania v spoločnosti, ktorá sa zakladá na nevyhnutnom spolužití v multikultúrnom prostredí, v prostredí, kde vedľa seba existujú ľudia s rôznym zázemím, hovoria odlišnými jazykmi a cez ne vyjadrujú svoje hodnoty, svoje videnie sveta a svoj spôsob existencie.

Život v spoločnosti, kde stále častejšie stoja vedľa seba ľudia hovoriaci rôznymi jazykmi a nosia v sebe rôznorodý kultúrny základ je realita, ktorá ako veľká výzva vstupuje do výchovy a vzdelávania, do celého komplexu socializácie človeka.

Je to realita, do ktorej sa súčasné deti rodia a ktorou sú a musia byť sprevádzané od najútlejšieho veku, osobitne v predškolskom vzdelávaní.

Tento program reaguje na túto realitu a predstavuje ucelenú koncepciu vzdelávacieho programu predškolského vzdelávania, kde sú tejto skutočnosti prispôsobené koncepcia, ciele, obsah i proces výchovy a vzdelávania v materskej škole.

image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.